LUDOWY

ZT BOROWIACY – grupa dorosła

Instruktor: Jakub Jurek

 

 

ZT BOROWIACY – grupa młodzieżowa

Instruktor: Agnieszka Adamczyk

FIGIELEK II

Instruktor: Agnieszka Adamczyk

 

FIGIELEK I

Instruktor: Agnieszka Adamczyk