ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Organizujemy liczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, w czasie których powstają piękne dzieła. Uczestnicy zajęć ćwiczą sprawność manualną i poznają różne techniki plastyczne. Biorą udział w kreatywnych zabawach, mają okazję rozwijać swoją wrażliwość estetyczną oraz zmysł obserwacji. Zajęcia prowadzi Mariola Wiącek.